FUNDACJA ANAPAUSIS

Fundacja Anapausis

KRS: 0000612416, NIP: 9261674802, REGON: 364233050)

STATUT

Organizator Festiwalu Hej! GODność

Strona festiwalu:

http://hejgodnosc.pl

Link do reportażu z poprzedniej edycji:

https://www.youtube.com/watch?v=nPiVAyGTv4s

 

AKTUALNE PROMOCJE