NA ŁONIE NATURY

Pragniemy zaproponować Państwu niezwykłe przeżycie, jakie dają bezkrwawe łowy. Podglądając ptactwo i dziką zwierzynę, ucząc się rozpoznawać rośliny - wzbogacamy swoją wiedzę, wrażliwość i duchowość. Zapewnimy Wam niesamowite przeżycia w czasie porannej wyprawy z leśnikiem do miejsc, do których zwykle człowiek nie ma dostępu. Zapraszamy Zielone Szkoły i animatorów Warsztatów Ekologicznych. Mile widziani u nas są obserwatorzy ptaków.

Na terenie Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego można spotkać wiele gatunków dziko żyjących zwierząt: bobry, jelenie, dziki, borsuki. Najciekawsze ze względów edukacyjnych są torfowiska:

za eko.org.pl:

"W ciekawym świecie roślin torfowiskowych odnajdziemy tu wiele ciekawych gatunków a przede wszystkim storczyków, w liczbie aż 7 gatunków ,do których należą storczyk szerokolistny, plamisty, krwisty, kukawka /R. Stańko - inf. ustna/, kruszczyki- błotny i rdzawoczerwony /b.rzadki/ oraz listera jajowata. Z ciekawszych gatunków rosnących w tym środowisku należy wymienić także nasięźrzały pospolite - rośliny zarodnikowe. Na torfowiskach wysokich położonych w bezodpływowych zagłębieniach występują charakterystyczne dla tego ,bardzo ubogiego siedliska rosiczki : okrągłolistna i pośrednia, modrzewnica zwyczajna, żurawina błotna wełnianka pochwowata i wąskolistna, a także -tylko na jednym z torfowisk - bagno zwyczajne, aromatyczna roślina używana niegdyś do zwalczania moli. W wodach stojących występuje owadożerny pływacz zwyczajny a w jez. Jelito stwierdzono jezierzę mniejszą - rzadką roślinę wodną porastającą dna zbiorników. Z fauny parku najlepiej zbadaną grupą zwierząt są ptaki. Doliczono się tu blisko 110 gatunków lęgowych i blisko 25 gatunków przelotnych, zalatujących i zimujących. Z tej bogatej listy należy wymienić choćby bociana czarnego, bielika, puszczyka dzięcioła średniego, kobuza, kanię rudą, żurawia, brodźca samotnego, lelka, muchołówkę małą, kląskawkę, pliszkę górską a z ptaków nielęgowych rybołowa, orlika krzykliwego, błotniaka zbożowego, świstuna, perkoza rdzawoszyjego, pluszcza... Z herpetofauny występującej w parku na wymienienie zasługuje żółw błotny, rzadki i ginący dziś gatunek gada."

CENY

Cennik zajęć ekologicznych lub kwalifikowanego przewodnika do negocjacji. 

Wyjście z leśnikiem do lasu (bezkrwawe łowy)

             120zł/osoba

             max 3 osoby

Zobacz tabelę cennikową

AKTUALNE PROMOCJE